На превеликий жаль, 2 вересня 2019 року пішов з життя Євген Валентинович Медреш – засновник і керівник приватної гімназії “Очаг” у Харкові. Саме він після анексії Криму прийняв до себе переважну більшість учнів, які навчалися на сімейній формі у Симферопільській школі №31.

На згадку, публікуємо його відомий твір мовою оригінала (переклад нижче)

Нам всем придется выбирать между тем,
что правильно, и тем, что легко.

Альбус Дамблдор

1. Школа не заканчивает образование человека – школа его только начинает. Задача школы не в том, чтобы накормить ученика до пресыщения, а в том, чтобы выпустить его с развитым чувством вкуса, любопытства и аппетита.

2. В неподвижной и невкусной школе образование не усваивается. И лишь тяжким грузом лежит на душе и в желудке.

3. Учитель и ученик никогда не равны – но всегда равноправны. Если учитель ничему не учится у ученика – он теряет способность его учить.

4. Учитель не должен зависеть от учебной программы – это программа зависит от учителя. Любой голос хорош, кроме фальшивого. Учебный процесс можно спеть только своим собственным голосом.

5. Никому в современном мире не нужен учитель, как источник сведений и знаний. Всем нужен учитель, как проводник, консультант, собеседник, посредник между знаниями и учеником.

6. Ученику не нужна навязанная, чужая идеальность. Ученику нужна своя собственная уникальность.

7. Образование – это не набор мыслей, утвержденных министерством. Образование – это образ себя, способ мышления и стиль жизни.

8. В школе важно не то, что произносится, а то, что моделируется в отношениях и ценностях.

9. Чем больше в школе уважаются личные потребности учеников и учителей – тем больше в ней возможно таинство образования.

Українською

Нам всім доведеться вибирати між тим,
що правильно, і тим, що легко.

Альбус Дамблдор

1. Школа не закінчує освіту людини – школа її тільки розпочинає. Завдання школи не в тому, щоб нагодувати учня до перенасичення, а в тому, щоб випустити його з розвиненим почуттям смаку, цікавості і апетиту.

2. У нерухомій і несмачній школі освіта не засвоюється. І лише важким тягарем лежить на душі та в шлунку.

3. Вчитель і учень ніколи не рівні, але завжди рівноправні. Якщо вчитель нічому не вчиться в учня – він втрачає здатність його вчити.

4. Вчитель повинен бути незалежним від навчальної програми – це програма залежить від учителя. Будь-який голос хороший, окрім фальшивого. Навчальний процес можна заспівати тільки своїм власним голосом.

5. Нікому в сучасному світі не потрібен учитель, як джерело відомостей і знань. Усім потрібен учитель, як провідник, консультант, співрозмовник, посередник між знаннями і учнем.

6. Учню не потрібна нав’язана, чужа ідеальність. Йому потрібна своя власна унікальність.

7. Освіта – це не набір думок, затверджених міністерством. Освіта – це образ себе, спосіб мислення і стиль життя.

8. У школі важливо не те, що вимовляється, а те, що моделюється у відносинах і цінностях.

9. Чим більше в школі поважають особисті потреби учнів та вчителів – тим більше в ній можливе таїнство освіти.